KM Agri s.r.o.KM Agri s.r.o. - certifikovaná Ekofarma

KM Agri s.r.o. je jedinečný projekt ekologického chovu skotu spojený s myslivostí v okolních šumavských lesích.  

Pvní dvojice písmen v názvu znamenají Kryštof a Martin. Symbolické pojmenování odkazuje na syna s otcem. Netřeba dlouze rozepisovat, že se jedná o rodinný podnik snažící se vrátit zemědělství jeho původní smysl. 

Soubor obhospodařovaných pozemků čítá téměř 500 hektarů, je soustředěn v jediném katastrálním území Skubice a obklopuje vesničku Suš. Na troskách areálu živočišné výroby ze 60. let je od roku 2014 intenzivně budován moderní zemědělský podnik. Původní zcela nevyhovující zázemí bylo již z větší části opraveno z vlastních prostředků. S přispěním programu PRV Evropské unie byl dále zastřešen jeden ze silážních žlabů a vznikl tak velkorysý prostor pro uskladnění píce pro chovaný dobytek. 

Na dvou pastevních areálech o výměře zhruba 150 ha je chován hovězí dobytek. Jako plemeníci jsou ve stádu odsalení rustikální býci Limousine. Matky základního stáda jsou povětšinou kříženky, které díky heteróznímu efektu lépe zvládají náročné podmínky dané nadmořskou výškou. Farma nemá podmínky pro pěstování intenzivních plodin, proto se zabývá výhradně produkcí kvalitního zástavu skotu masného typu.


KM Agri s.r.o. - certifikovaná Ekofarma
Živočišná výroba

Na obsahu pracujeme ...

Živočišná výroba

Chov skotu

Na obsahu pracujeme ...

Chov skotu
Hospodaření v souladu s přírodou

Produkty

Na obsahu pracujeme ...

Kontakty

Chci více informací

Na obsahu pracujeme ...

Kontakty

Chci jezdit na koni

Na obsahu pracujeme ...

Kontakty